5. Fabrikantene

Strømmens Værksted

Bedriften ble i 1873 etablert under navnet W. Ihlen, Strømmen, og startet med produksjon av jernbanevogner. I 1883 ble navnet endret til Strømmens Værksted. I årene som fulgte kom bedriften til å stå for en lang rekke produkter, som ovner, meierimaskiner, biler og busser. Grunnleggeren av bedriften var Wincentz Ihlen, og hans etterkommere skulle komme til å prege bedriften. I 1902 ble støperibedriften Strømmen Staal startet som et datterselskap. Strømmen Staal produserte blant annet store skipspropeller.

 

Cmb%2014 Cmb%2017

Også jernbanemateriell fulgte tidens design, her sett gjennom type Cmb 14 fra 1932 (venstre (5.1)), og Valdresbanens ene motorvogn ”Kristine Valdresdatter” av type Cmb 17 fra 1935 (høyre (5.2)), begge med klare paralleller til Strømmen-bussene av samme årgang. Legg spesielt merke til halen på sistnevnte, og sammenlign med Oslo Sporveiers turbinbusser og gullfisk-sporvognene. [Begge foto med tillatelse gjengitt fra Norsk Jernbaneklubbs database]

 

En lang rekke personvogner og annet jernbanemateriell er levert av Strømmens Værksted, et emne som krever sin egen nettside, og som også dekkes godt av Norsk Jernbaneklubbs database. Vi vil bare trekke frem to Strømmen-produkter med særlig relevans til samtidige Strømmen-busser. De toakslede typene Cmb 14 og Cmb 15, utseendemessig like og levert 1932-34, preges av samme funkisstil som på vår veteranbuss, rette linjer og buede hjørner. To av de tolv motorvognene hadde faktisk Hall-Scott motorer. Typen ble tatt ut av trafikk omkring 1952-54. Type Cmb 17, bygd for Valdresbanen i 1935, har enda klarere trekk fra turbinbussprototypen av samme årgang, rundere og mer strømlinjeformet, og dråpeformet hale. Den hadde en løpeboggi foran, mens motoren dro en enkelt aksel bak. Det ble kun bygd en eneste motorvogn av denne typen, og den levde et omskiftende liv, fra Valdresbanen via Numedalsbanen, Stavanger distrikt, og til slutt Numedalsbanen der den ble utrangert i 1955.

 

I 1925 startet produksjonen av busser, først som helt simple trekarosserier på lastebilchassiser. Men snart skulle Strømmen bli den ledende bedriften på utvikling av moderne busser i Norge. Årsaken kan ha vært nærmest tilfeldig. I en av alder av 23 år var Alf Ihlen i 1923 blitt administrerende direktør. Han var utdannet som ingeniør i USA, og hadde hatt praksisjobb ved ACF-konsernet, og således gode kontakter med den amerikanske bussindustrien. I 1927 startet Oslo Sporveier den første bussruten, og den første leveransen av ti busser hadde nettopp chassiser fra ACF. Strømmens Værksted bygde nærmest kopier av modeller ACF leverte til hjemmemarkedet. Dette var snutebusser, men chassiset var konstruert slik at gulvet var lavere enn det man fant på mange samtidige busser. Femten nye snutebusser fulgte året etter, men her delte Strømmen byggingen av vognkassene likt mellom seg og sine argeste konkurrenter, Skabo Jernbanevognfabrikk og C. O. Nielsens Karosserifabrik. Oslo Sporveier ønsket seg snart større busser, og her var Strømmens agentur og forbindelser med ACF avgjørende for den videre utviklingen.

 

ACF%20snutebusser-Vålerengen%201927 Alf%20Ihlen Aluminium%20i%20vognbygging

Til venstre (5.3): Oslo Sporveiers første busser fra 1927 var av bygd av Strømmen på ACF-chassiser [Foto: A. B. Wilse for AS Oslo Sporveier]. Konstruksjonen var helt ordinær, og basert på ferdigbygde busser fra ACF Motors. Midten (5.4): Strømmens Værksteds direktør, ingeniør Alf Ihlen. Til høyre (5.5): presentasjon av Strømmen-bussen i magasinet Tidens Teknikk fra januar 1932.

 

Samtidig med bussproduksjonen startet også produksjonen av tankbiler og lastebiler, og i årene 1932 til 1940 ble det også produsert hele 1800 personbiler på lisens fra Dodge. En spesialvariant av disse var ”Strømmen-Dodge”, egentlig en egen konstruksjon i stål, basert på Dodge, men med høyere tak og forlenget med plass til syv seter. De var tilpasset tidens krav til drosjer, som den gang skulle være store. Noen slike store biler ble også brukt til annen type kjøring.

 

Trondheim-1930-mod

(5.6) Trondheims Strømmen-sporvogner fra 1930 var i likhet med bussene fra samme tid i funkisstil. Til venstre ses en nyere Strømmen-vogn fra 1949.

 

I 1928 beveget Strømmens Værksted seg igjen inn på konkurrentenes marked, denne gang ved å bygge fire store boggivogner med teakkledning for Holmenkolbanen, frem til da fast kunde hos Skabo. Dette skulle bli starten på en lang rekke leveranser av skinnegående materiell til lokaltrafikken. I 1930 ble det levert fem toakslede bysporvogner til Trondheim, hvilket i form og stil ikke var så ulik de samtidige gyngehestene til Oslo Sporveier.

 

B2%20158%20linje%204%20Stortorvet,%20presseframvisning B1%20188%20hekk

Aldri før og aldri siden er det blitt bygd sporvogner som kan sammenlignes med Oslo Sporveiers ”gullfisker”, levert i årene 1937-40. Den svungne hekken hadde sine forbilder både i turbinbussen fra 1935 og enkelte biler og jernbanemotorvogner fra samme tid. Lekkert, men dyrt og upraktisk, så vi aner hvorfor stilen ikke holdt seg. Til venstre (5.7) den første prototypen fra 1937, til høyre (5.8) en B-vogn fra 1939 [Foto i Sporveismuseets arkiv].

 

Form og stil var også viktig da Oslo Sporveier midt på 30-tallet ønsket en helt ny sporvognstype, store boggivogner som skulle kunne ta like mange passasjerer som et eldre vogntog bestående av motorvogn og tilhenger. Strømmens Værksted tok da i bruk erfaringene ved konstruksjonen av de selvbærende turbinbussene, og kunne i 1937 fremvise den første sporvogn med selvbærende karosseri i aluminium. Dette var den nærmest verdensberømte ”Gullfisken”, som kom til å prege Oslotrikken i snaut et halvt århundre. Den typiske og stilrene gullfiskhalen var imidlertid inspirert av turbinbussene. Det ble i første omgang bygd seks prototyper med varierende teknisk utstyr. Deretter fulgte en serie på 20 i 1938-39, beregnet for forstadslinjen Oppsal-Kolsås. Vognfabrikken Skabo ble gitt i oppdrag å bygge ytterligere 20 vogner, disse med et nær identisk karosseri, men med en annen og enklere utrustning. Strømmens Værksted var en gang i tiden blitt advart mot å bruke aluminium i kjøretøyer, det ville bare sprekke i følge spådommene. Etter 46 år kunne man konstatere at det jo hadde forekommet sprekker, men ikke verre enn at det lot seg reparere. En annen erfaring ved bruk av aluminium er at den går dårlig sammen med sterk varme. En splitter ny turbinbuss og en ti år gammel gullfisk ble begge i løpet av kort tid helt utbrent. I løpet av årene brant flere gullfisker, og en brann på Vålerenga i 1958 kostet fire menneskeliv.

 

 

Strømmens%20Værksted-montering%20av%20Vickers-trolleybusser

(5.9) Fra montasjehallen ved Strømmens Værksted i 1947. Trolleybusser for Oslo tar form [Foto: Sporveismuseets arkiv].

 

Bergen-Minde-56 Trondheim-leveranse-1958-mod

Bergens Sporveis ti nye boggivogner fra 1947 var basert på en sveitsisk modell fra 1941 (venstre (5.10)). Etter storbrannen i Trondheim klarte Strømmen på rekordtid å ta opp produksjonen av nye vogner (høyre (5.11)) [Foto fra R. Budmigers samling].

 

Under krigen ble det prosjektert en ny boggivogntype for Bergens Sporvei, basert på en sveitsisk standardmodell utviklet i 1941, og med el-utstyr fra NEBB, datterselskap av sveitsiske BBC. Først i 1947-48 kunne ti vogner leveres. Det ble utarbeidet forslag til en tilsvarende og større vogntype for Oslo, men Oslo valgte til slutt en annen leverandør.

 

I 1949 ble det levert 10 store boggivogner til Trondheim Sporvei, også disse med NEBB-utstyr, men forskjellige fra Bergens-vognene, fulgt av seks like store boggivogner i 1954. I 1956 gikk samtlige av disse vognene tapt i en storbrann. Strømmens Værksted kunne på kort varsel levere 28 nye motorvogner og 15 tilhengere til Trondheim, basert på motorvognsmodellen fra 1954, og med delvis gjenbruk av boggier fra de utbrente vognene. Den første var klar i 1957. Rett før hadde Strømmens Værksted levert 18 tilhengere til Oslo Sporveier, basert på den nye typen utviklet av Hønefoss karosseri.

 

T%20vogn%20Strømmen  T1%201007%20Ryen%201%20PL

Strømmens Værksted skulle komme til å levere 162 t-banevogner fra 1964 til 1978 (høyre (5.13)), deretter 33 tilsvarende vogner for de vestlige forstadsbaner 1978-81. Men allerede i 1960 ble det bygd to prototyper (venstre (5.12)). [Foto i Sporveismuseets arkiv]

 

Snart startet det store t-baneeventyret. Allerede i 1960 ble det bygd to prototypvogner til T-banen i Oslo, seks år før den første linjen var klar. De to prototypene ble først og fremst brukt på Kolsåsbanen. I 1964 startet produksjonene av hovedseriene, først 105 vogner frem til 1967, deretter 30 vogner i årene 1969-72, så 27 vogner i 1976-78. Deretter ble det mellom 1978 og 1981 bygd 33 tilsvarende vogner for de vestlige forstadsbaner, som senere kom til å gå blandet med t-banevognene ved sammenslåingen av de to nettene.

 

Da bytrikken i Oslo skulle fornye seg med 25 nye leddsporvogner, 1982-83, bygde Strømmen 15 av vognkassene og monterte vognene. I 1989-90 ble det ved Strømmens Værksted bygd ytterligere 15 vogner basert på den første serien.

 

I 1994 utviklet Strømmens Værksted og ABB en ny type t-banevogn for Oslo, type T2000, bestående av fast koblede tovognssett. Dette skulle bli den nye generasjonen t-banevogner. Prosjektet slet noe med de tekniske løsningene, og i mellomtiden kom Oslo Sporveier på en ide som utsatte behovet for nye vogner. Dermed ble det ikke bygd mer enn 12 slike vogner, eller seks dobbeltsett. Ti år senere skulle behovet for nye t-banevogner komme til å bli prekært, men sviktende ordretilganger hadde da redusert Strømmen til et revisjonsverksted, og kapasiteten ville neppe ha strukket til dersom de nye eierne hadde fått oppdraget.

 

I 1979 var Strømmens Værksted blitt kjøpt opp av elektrokonsernet NEBB. NEBB var eid av sveitsiske BBC, som i 1988 inngikk i det internasjonale storkonsernet ABB. Bedriften på Strømmen gikk heretter under navnet EB Strømmens Verksted, og endret igjen navn i 1992 til ABB Strømmen, da ABB kjøpte alle aksjene. I 1996 ble ABB og Daimler-Benz slått sammen til ADtranz, og vi fikk nå ADtranz Strømmen. Ennå skulle Strømmen stå for viktige leveranser til NSB og andre tradisjonelle kunder, men nye anbudsregler gjorde at Strømmen ikke lenger var det selvskrevne valget, og i ADtranz fikk bedriften stadig mindre betydning. I 1999 ble ADtranz overtatt av DaimlerChrysler og bedriften på Strømmen nå omdøpt til DaimlerChrysler Rail System Norway. Ledig kapasitet ved andre bedrifter innen konsernet gjorde at det fra 2001 ikke lenger ble produsert nytt banemateriell på Strømmen. Samme år ble DaimlerChrysler solgt videre til Bombardier Transportation. Bombardier Transportation Norway AS er nå det sjette navnet på den en gang så stolte bedriften der norsk ingeniørkunst ble lagt merke til og beundret.

 

Så fortsatte Strømmens Værksted i noen år til som Bombardier Transportation Norway AS, en bedrift som nå bare tilbød revisjon og reparasjon av jernbanemateriell. I 2011 var det ubønnhørlig slutt på virksomheten. Og i 2014 ble produksjonslokalene revet og de siste spor slettet.

 

Mannen som kanskje mer enn noen annen brakte Strømmens Værksted til sin storhetstid med mer enn 1800 ansatte, ingeniør og administrerende direktør Alf Ihlen, rakk å bli godt over 105 år, og landets den gang eldste mann, før han gikk bort i 2006.

 

ACF – American Car and Foundry Motors

Everett-PA-gas%20station-ACF

(5.14) ACF Motors leverte både chassiser og ferdigbygde busser. Her er et par Greyhound-busser fra Pennsylvania med umiskjennelig slektskap til Oslo Sporveiers første snutebusser [Postkort fra R. Budmigers samling].

 

Mange busser fra Strømmens Værksted ble levert med chassiser fra American Car and Foundry Motors. Strømmen hadde også det norske agenturet på ACF-produkter. Historien om ACF er innviklet, særlig dersom man kun bruker kortversjonen av navnet eller initialene til moder- og datterselskapene. Merk spesielt at det er forskjell på American Car and Foundry (ACF) og American Car and Foundry Motors (ACF Motors).

 

American Car and Foundry ble etablert i 1899 gjennom en sammenslutning av 13 mindre jernbanevognbyggere. Storkonsernet ACF vokste seg etter hvert enda større ved å kjøpe opp flere bedrifter, og i 1922 beveget de seg inn på markedet til bilindustrien.

 

I mellomtiden ekspanderte sporvognsfabrikanten J. G. Brill Co. også inn i bilindustrien ved kjøp av store aksjeandeler i buss- og lastebilsprodusenten Fageol, samt i Hall-Scott Motor Car Co. I 1925 kjøpte eierne av henholdsvis ACF og Brill seg inn i hverandres selskaper på en innfløkt måte. ACF kontrollerte nå holdingselskapet Brill Corporation, som igjen eide holdingselskapet ACF Motors og sporvognsfabrikanten J. G. Brill. ACF Motors produserte ingen ting selv, men de eide nå 90% av bussprodusenten Fageol og 100% av motorprodusenten Hall-Scott. Busser fra Fageol ble nå markedsført under navnet ACF, og snart flyttet produksjonen fra Kent i Ohio til bilbyen Detroit, Michigan. Det kan kort nevnes at da de to opprinnelige eierne av Fageol ikke fikk gehør for sin nye ide om en buss med to motorer, brøt disse ut og startet Twin Coach Co i Fageols gamle lokaler i Ohio.

 

I 1932-33 ble bussproduksjonen flyttet til J. G. Brills sporvognsfabrikk i Philadelphia, men fremdeles ble alle busser markedsført med holdingselskapets navn ACF Motors. Pga. en rettstvist mellom noen av aksjeeierne ble i 1944 selskapene ACF Motors, J. G. Brill og Fageol oppløst og reorganisert som bussprodusenten ACF-Brill Motors Company. Storkonsernet ACF hadde nå mistet interesse for bussproduksjon, og solgte ut ACF-Brill allerede i 1946. Bussfabrikken skiftet deretter eier tre ganger på få år, før bussproduksjonen opphørte i 1954. Helt frem til slutten ble det levert busser med bensinmotorer, noe som var stadig mindre etterspurt etter at den mer økonomiske dieselmotoren vant terreng etter krigen.

 

Storkonsernet ACF skiftet i 1954 navn til ACF Industries, og produserer fremdeles jernbanevogner.

 

Hall-Scott Motor Car Co.

Hall-Scott%20motor%20B2-B4-B5

(5.15) Hall-Scott bensinmotor modell 155-9 ble brukt i B2, B4 og B5. Her foran en B4 i Bjølsen verksted [Foto i Sporveismuseets arkiv].

 

Hall-Scott Motor Car Company ble etablert i 1910 av herrene Elbert J. Hall og Bert C. Scott i Berkeley, California. Hall-Scotts første produkter var bensindrevne motorvogner for jernbaner. Hall hadde før partnerskapet med Scott produsert bilmotorer, og da salget av jernbanemotorvogner gikk dårligere enn forventet ble produksjonen av Halls motorer gjenopptatt, og supplert med nye modeller tilpasset et nytt marked – flyvemaskiner. Hall-Scott gjorde suksess med lette og kraftfulle flymotorer, men på 20-tallet slo de igjen over på et nytt marked, motorer for lastebiler, busser og båter. I 1925 ble Hall-Scott kjøpt opp av American Car and Foundry Motors, og fortsatte å produsere motorer for bl.a ACFs busser. På 30-tallet var Hall-Scott kjent for sine kvalitetsmotorer, særlig båtmotorer, og noen av modellene som ble utviklet ble fabrikkert helt inn på 60-tallet. Etter annen verdenskrig kom nedgangstidene. Nå var det diesel som gjaldt. Hall-Scott utviklet et par dieselmotormodeller, men de ble ingen suksess. Den siste modellen som ble utviklet var igjen en bensinmotor for busser og lastebiler – i 1954. Hall-Scott Motor Car Co. bestod som eget selskap til 1947, ble deretter en divisjon av ACF-Brill Motors Co. Da ACF-Brill opphørte å eksistere i 1954, ble Hall-Scott igjen et selvstendig firma under navnet Hall-Scott Incorporated, før det i 1958 ble kjøpt av Hercules Motors. De flyttet da produksjonen til sin egen fabrikk i Ohio. Merkenavnet Hall-Scott ble ikke brukt etter 1960, men noen av Hall-Scott-modellene skal ha vært i produksjon til rundt 1969-70.

 

Linker, litteratur og kilder

Nettsiden om A-177 er skrevet og redigert av Roy T. Budmiger, med bistand fra primus motor for prosjektet, Gunnar Thomassen. Det eldre billedmaterialet er i det vesentligste hentet fra Sporveismuseets arkiv, samt Oslo Sporveiers arkiv stilt til rådighet gjennom Oslo kommune-Byarkivet.

 

Kildematerialet er i stor grad hentet ved studier av tegninger fra Strømmens arkiv, notater fra Biltilsynets register etc. Busslinjenettets utvikling er basert på upubliserte avhandlinger av hhv. Torgeir W. Davidsen og Terje Johannessen.

 

Av publisert materiale nevner vi:

“Duraluminium Shapes Used in Norwegian Bus”, artikkel i Automotive Industries, June 14, 1930.

“De 10 nye busser”, artikkel av ingeniør Isdahl i Trikk og Buss nr. 3 1930.

”Aluminium i vognbygging”, bok av Arne Brinck, Nordisk Aluminiumindustri 1948.

”En saga er endt”, artikkel av Finn W. Orre i det opprinnelige bladet Lokaltrafikk, 1959.

”AS Oslo Sporveier - Busser - T-banen”, bok av Thorleif Strandholt, SHS 1994.

”Trolleybusser i Norge”, bok av Nils Carl Aspenberg, Baneforlaget 1996.

”Busser fra Strømmen”, artikkel av Hans Martin Kollerød og Thor Bjerke i Rutebil nr 43, 1997.

”Makrellkasser og gyngehester”, artikkel av Roy T. Budmiger i LTFs medlemsblad Lokaltrafikk nr 32, 1997.

”Håndverk på hjul”, bok om karosseribygging i Norge av Asbjørn Rolseth, forlaget Transportreportasje 2001.

”Trikken - og andre gode busser i Drammensområdet”, bok av Nils Zimmermann og Jan Helmen, forlaget Brakar 2004.

 

På nettet finner vi blant annet dette:

Strømmen-Dodge

Om ACF-busser

ACF i dag

OM ACF på Wikipedia

Om Hall-Scott på Wikipedia

Hall-Scott motorer

VG-artikkel om Alf Ihlen

DN-artikkel om opphør av jernbaneproduksjon ved Strømmen

Strømmens Værksted på Wikipedia

Strømmens Værksted på Lokalhistoriewiki

Strømmen Værksted og Strømmen Staal på Industrimuseum.no

Bilder av Strømmen-produkter på Digitalmuseum.no

 

 

           ↑ TOPPEN AV SIDEN

           ↓ NESTE SIDE

           → INNHOLD OG INNLEDNING

 

           1. Bevaring og restaurering

           → 2. Utviklingen av 1929-modellen og dens etterfølgere

           → 3. Ute i trafikken

           → 4. Den videre utviklingen av Strømmen-bussene

 

            → SPORVEISMUSEETS HOVEDSIDE