Bærumsbanen (Oslo Sporveier) nr. 308

Hovedside

Oversikt

BB308_0114

Byggeår

1942

Fabrikant

Skabo

Boggier

Skabo

El-utstyr

Siemens

Motor

Dy802a

Ytelse

4x55 kW

Lengde

17,40 m (vognk. 17,00 m)

Bredde

3,13 m

Akselavst.

2,15 m

Boggiavst.

10,00 m

Egenvekt

30,40 tonn

Sitteplasser

72

Ståplasser

88

Kolsåsbanen startet som en forlengelse av Lilleakerbanen, etappevis åpnet til Avløs i 1924 og Kolsås i 1930. Materiellet var de smale A-vognene som var tilpasset kjøring i bygater. Det var en forutsetning at trafikkering av bysporveiens nett var midlertidig, derfor bygde man på 30-tallet forbindelsen Lysakerelven-Sørbyhaugen for å komme inn på Røabanen og tunnelen til Nationalteatret, hvilket også ville gi Kolsåsbanen en raskere innføring til byen. På strekningen Jar-Kolsås ble det bygd nye plattformer tilpasset 3,2 meter brede vogner og høy innstigning. Den nye forbindelsen åpnet i 1942.

 

Allerede i 1940 ble de første bredprofilvognene levert, nr. 301 og 302. De var utseendemessig svært lik AS Holmenkolbanens nye stålvogner 113-114, levert i 1939. Åpning av strekningen Lysakerelven-Sørbyhaugen var planlagt åpnet i 1940. Krigen satte imidlertid en stopper for arbeidet, men de to nye vognene kunne pendle mellom Jar og Kolsås for øvelseskjøring. Fra høsten 1941 ble de også brukt til å frakte skolebarn mellom Jar og Valler. På forsommeren 1942 kunne forbindelsen endelig åpne, og nå var også ytterligere seks vogner levert, til og med nr. 308. De ble kalt C-vogner, senere C1 for å skille dem fra den neste serien som begynte å komme i 1949.

 

Mens Holmenkolbanens to stålvogner var helt nye valgte Bærumsbanen å gjøre gjenbruk av de dengang rundt 17-18 år gamle A-vognene, motorer, hjulganger, deler av luftanlegg og det elektriske anlegget. I 1949 ble det montert skinnebremser, og maks hastighet kunne dermed økes til 60 km/t. Fra 1955 ble det aktuelt å ta i bruk multippelkoblingen for togkjøring, som hadde vært der siden vognene var nye, og dørstyringen ble endret slik at den kunne betjenes på begge samtidig. Deretter fulgte noen mindre endringer som utskifting av pærebelysning til lysrør og flytting av kontrolleren fra rett foran føreren til ut på venstre side. I perioden 1965-68 fikk fire av vognene (nr. 302, 303, 305 og 308) fornyet interiør med bl.a Respatex-plater, samtidig som de fikk installert dødmannsbrems. Etter dette kunne disse fire ikke kobles sammen med de andre, men nå derimot med type C2.

 

C-vognene forbindes først og fremst med Kolsåsbanen, men kunne også ved spesielle anledninger dukke opp på HKB-linjene. Fra 1982 gikk C-vogner regelmessig til Frognerseteren, og fra 1987 og i de siste årene frem til utrangering i 1992-93 gikk de der fast. Et par C1-vogner ble utrangert tidlig i denne perioden. Vogn 405 av type C2 ble i 1993 tatt vare på av LTF, mens Sporveien selv valgte å beholde vogn 428 av type C1. Den hadde gått sin siste tur i 1992. I mai 1995 ble det arrangert rutekjøring med disse to i tog, for å markere avskjed med typen. Vogn 428 fikk i 2011 en utvendig oppmaling, og ble samtidig gitt tilbake sitt opprinnelige nummer 308, som den hadde frem til 1982. Eierskap vil bli avklart ved ny eierskapmodell.

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr.

Farge

Merknad

1942-1944

Bærumsbanen

308

Blå

 

1944-1971

Bærumsbanen (eid og drevet av Oslo Sporveier)

308

Blå

 

1971-1982

Oslo Sporveier

308

Blå

 

1982-1992

Oslo Sporveier

428

Blå

 

1992-2011

Oslo Sporveier

428

Blå

Bevart

2011-

-

308

Blå

Bevart

 

 

BB308-fpl-ny BB308-intf BB428%20ex%20BB308-juli%201951-samling%20Joseph%20Saitta BB428-308%20Per%20Lyng BB308