Drammens Omnibus (uten nr)

Hovedside

Oversikt

Byggeår

Ca 1880

Karosseri

Ukjent

Lengde

2,88 m (kun kupé)

Bredde

1,60 m

Sitteplasser

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restene av dette kjøretøyet ble funnet i Lier i 1978, der den i årevis hadde fungert som uthus. Det var et karosseri som åpenbart hadde hatt seks små vinduer, men der mye av veggene manglet. Fargen var okergul, og man kunne skimte de gamle stafferingene. En kunne ane at det dreide seg om en eller annen form for hesteomnibuss, men ikke hvor den kom fra.

 

Mange år senere dukket det opp et postkort fra Drammen som kan tenkes å gi svar på gåten. Bildet viser Strømsø torv tidlig på 1900-tallet, og der, midt på plassen står et kjøretøy med et karosseri som stemmer helt overens med vårt. Vi kjenner igjen fasongen med det innsvungne livet, og den har seks små vinduer. Videre ser vi at den ikke har hjul, men meier. I Kristiania hadde man også slike doninger, de tok over for hestesporvognene når sporet ikke var farbart om vinteren. De første av dem dukket opp vinteren 1876-77. De hadde altså ikke hjul, kun meier, og de ble parkert i sommerhalvåret.

 

I Kristiania hadde man aldri hesteomnibusser på hjul, det fikk derimot Drammen. Noen kilder oppgir at hesteomnibusstrafikken startet så tidlig som i 1834-35, men det virker høyst usannsynlig. Det var kort tid etter at verdens første hesteomnibuss så dagens lys i den franske byen Nantes i 1826, ga inspirasjon til opprettelsen av hesteomnibusser i Paris og London tre år senere, men forsvant samtidig på grunn av sviktende trafikkgrunnlag. I et halvt århundre var hesteomnibusser bare å finne i verdensmetropolene. Så kom de omsider til litt mindre byer som et billig alternativ til hestesporveier, i Bergen i 1890 og Trondhjem i 1893. I Drammen fantes det fra 1873 planer om en hestesporvei, men i 1879 ble planene gitt opp, og dette skal også ha vært spiren til initiativet til å opprette en hesteomnibusslinje fra Tangen til Torvet, senere forlenget til Landfaldøen. Vi antar at den startet omkring 1880 eller få år etter.

 

Hesteomnibussen ble frem til 1893 drevet av en vognmann ved navn Hans Larsen. Flere bilder viser en hesteomnibuss med store bakhjul, et større kjøretøy enn vårt funn. Etter 1893 ble også en helt åpen vogn tatt i bruk. I alt har vi sett tre forskjellige typer, men vi vet ikke om det fantes flere, ei heller om det var flere av hver type. En relativt kort rute og få avganger tilsier at ett kjøretøy kan ha vært tilstrekkelig til å opprettholde trafikken.

 

Siden det eneste kjente bildet av den bevarte hesteomnibussen med meier kan dateres til 1903 må den ikke nødvendig ha blitt bygget før det. Men dersom snøforholdene tilsa det, og Kristiania allerede hadde det, og forutsatt at doningen utelukkende gikk på meier, så er det mer nærliggende å tro at den ble til kort tid etter at omnibusstrafikken i Drammen tok til, altså tidlig på 1880-tallet. En annen mulighet er at den først ble benyttet i Kristiania. Der fantes det som nevnt slike vogner med meier, og de var levert fra tre forskjellige fabrikker. Vi kjenner bare til hvordan to av typene så ut, og denne kan i teorien være den tredje. Det er verdt å merke seg at hesteomnibussen i Drammen var beskrevet som gul, vår vogn er gul, men det var også hestesporveien i Kristiania.

 

Hans Larsen døde i 1893. To forskjellige kilder oppgir at henholdsvis vognmennene D. O. Kopperud og Knud Olsen omkring århundreskiftet drev hesteomnibussen. Det kan bety at de drev den i hver sin periode, eller at de drev den i kompaniskap. Betalingsmiddelet på omnibussen var polletter merket ”Drammens Omnibus”. Om dette var et selskapsnavn, et merkenavn, eller bare indikerte at de gjaldt på Drammens omnibusser, vet vi ikke, men i denne sammenhengen har vi valgt å presentere vårt kjøretøy som tilhørende et selskap med dette navnet. Om det var slik er kun resultatet av kvalifisert gjetting, som så mye annet omkring historien til hesteomnibussen i Drammen. Mye kan ikke dokumenteres.

 

Oversikt over hesteomnibussens historie

Tidsepoke

Eier

Farge

Merknad

Ca 1880-1893

Drammens Omnibus (Hans Larsen)

Gul

 

1893-1909

Drammens Omnibus (D. O. Kopperud/Knud Olsen)

Gul

 

1909-1978

Privat

Gul

I bruk som uthus

1978-

LTF

Gul

Bevart

 

 

DO-Drammen1