Oslo Sporveier nr 148 (ex OS nr 398 ex EB nr 1004)

Hovedside

Oversikt

EB1004%20kopiera

Byggeår

1960

Fabrikant

EB / Kværner / Skabo

El-utstyr

Siemens-Schuckert

Motor

GTM4 (oppr. D561a)

Ytelse

4x50 kW (oppr. 4x42 kW)

Lengde

15,44 m (vognk. 14,90 m)

Bredde

2,50 m

Akselavst.

2,10 m

Boggiavst.

8,40 m

Egenvekt

23,00 tonn

Sitteplasser

42

Ståplasser

52

 

 

Ekebergbanen hadde siden 1932 kunnet kjøre brede vogner gjennom byen, og materiellet fra før den tid var blitt upraktisk lenge før det var blitt utslitt. Etter et forsøk på å gjøre en gammel vognkasse bredere valgte man fra tidlig på 40-tallet å la Kværner bygge selvbærende skjeletter til helt nye vognkasser, som man så på eget verksted fullførte, og flyttet over boggier og elektrisk utstyr fra gamle vogner av samme type som den bevarte 1007 fra 1920. Nr 1017, den første nybygde motorvognen, ble til i 1941. Frem til 1952 fulgte ytterligere seks (nr 1018-1023), alle med el-utstyr fra Norsk Elektrisk & Brown Boveri (NEBB), og derav kalt Brown-vogner.

 

Så fulgte ytterligere fire nye vognkasser med en front som lignet mer på de nybygde vognene 1010-1012. Disse var nr 1005 i 1955, nr 1002 i 1956, nr 1001 i 1957, og endelig nr 1004 i 1960. De overtok hovedsakelig gamle boggier og motorer fra de eldste vognene fra 1917, samme type som den bevarte 1001, men fikk nyere styrestrømskontrollere fra Siemens. En femte vogn kan føyes til denne gruppen, nr 1017 som i 1956 ble ombygd til vogn 1003, og nå fikk samme el-utstyr. Til slutt ble det det elleve mer eller mindre nye vogner. Ikke to av dem var helt like, til glede for entusiaster med sans for detaljer.

 

Nr 1004 skulle komme til å bli banens siste ”nye” vogn. Det er uklart hvorvidt vognen har boggier som stammer fra de gamle vognene fra 1920-21, eller om den har et sett med boggier som ble laget nye på 50-tallet etter modell av disse. Uansett gjennomgikk alle boggier fra de gamle vognene en kraftig ombygging av boggirammen, slik at det er vanskelig å vite om man skal karakterisere dem som gamle eller nye.

 

Det var mer på 1004 som ikke var helt nytt, den hadde f.eks dører som var blitt plukket av serien 1013-1016 (byggeår 1932), da disse ikke lenger skulle ha dører på venstre side. Og så hadde den seter fra samme vogntype. Kontrollere, motorer og kjøremotstander overtok den fra vogn 1012 fra 1921 (i 1952 omnummerert til 1004). Dessuten stammet motorene av Siemens type D561a fra den opprinnelige vogn 1004.

 

I 1971 ble de opprinnelige buede hjørnevinduene på 1004 bygd om slik at de fikk plant glass. Som toretningsvogn ble den gjerne benyttet til å pendle mellom Jomfrubråten og Simensbråten, og kom til å bli siste vogn som kjørte på denne sidelinjen da den ble nedlagt i 1967. Da bruken av Ekebergbanens eget 1200V-materiell opphørte i 1974 var det vogn 1004 som gjorde aller siste tur også der. Etter kun 14 år i trafikk var det ikke lenger bruk for den til passasjerbefordring. Isteden ble den i 1977 gjort om til arbeidsvogn med nummeret 398, og blant annet benyttet til snøploging og å dra arbeidsredskaper. Den overtok samtidig kraftigere motorer fra vogn 1023, NEBB type GTM4. I 1989 fikk den nytt nummer igjen, nå 148. I 1996 ble den utrangert og overtatt av Sporveismuseet.

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

1960-1965

Ekebergbanen

1004

Burgunderrød/Grå

 

1965-1974

EB (Oslo Sporveier)

1004

Burgunderrød/Grå

 

1974-1977

Oslo Sporveier

1004

Burgunderrød/Grå

Avstilt

1977-1989

Oslo Sporveier

398

Gul

Arbeidsvogn

1989-1996

Oslo Sporveier

148

Gul

Arbeidsvogn

1996-

LTF

148

Gul

Bevart

 

 

EB1004-OMjelva%203834%20%20Østbanen EB1004-398%20ploger%20Holtet%20PL