Holmenkolbanen nr 8

Hovedside

Oversikt

Byggeår

1897

Fabrikant

MAN

Understell

MAN

El-utstyr

Schuckert

Motor

AB61

Ytelse

2x25 kW

Lengde

7,30 m (vognk. 6,50 m)

Bredde

2,00 m

Akselavst.

1,80 m

Egenvekt

9,30 tonn

Sitteplasser

16

Ståplasser

10

 

 

 

 

Til Holmenkolbanens åpning i 1898 ble det anskaffet 12 motorvogner og 10 tilsvarende tilhengere, identiske men med åpne plattformer. Disse var på størrelse med bysporvognene, og tanken var også at banen skulle benytte bytrikkens spor fra Majorstuen til et mer sentralt punkt i byen. Slik det imidlertid ikke, og i 1909-10 valgte HKB å gå over til store brede boggivogner, som aldri ville kunne gå i gatene. Etter hvert som antallet store boggivogner økte, fire i 1910, tre i 1912, fem i 1914, fire store tilhengere i 1916, minket den daglige bruken, men frem til 1928 kunne de ved behov frakte passasjerer, f.eks på store utfartsdager. De små tilhengerne gikk dessuten sammen med store boggivogner før de omkring 1916 ble utrangert. Navnet ”fyrstikkesker” skriver seg utvilsomt fra tiden etter at de større boggivognene kom.

 

Hele åtte av de tolv motorvognene ble etter hvert tatt i bruk som arbeidsvogner, deriblant nr 8, som fikk en stor plattform på taket for arbeider med luftledningen. Som sådan ble den brukt helt til 1963, deretter ble den stående frem til 1967, da den nystartede Lokaltrafikkhistorisk Forening fikk overta den. En annen vogn, nr 3, ble kjøpt av amerikansk samler, stod mange år i Brooklyn, og er nå å finne i sporveismuseet i byen Kingston, New York. Den tredje bevarte vognen er nr. 1, som er beskrevet på forrige side.

 

I 1975 ble restaureringen av nr 8 satt igang, og var langt på vei ferdig ti år senere. Imidlertid gjenstår fullføringen av det elektriske anlegget, et arbeide som har ligget brakk i mange år pga usikkerhet om godkjennelse for trafikk.

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Merknad

1898-1923

Holmenkolbanen

8

 

1923-1967

Holmenkolbanen

8

Arbeidsvogn, avstilt 1963

1967-

LTF

8

Delvis restaurert