HTM H43 (ex HTM 710

ex KSS 230 ex KSS 99?)

Hovedside

Oversikt

HTMH43%20kopiera

Byggeår

1910

Fabrikant

Skabo (vognkasse mangler)

Understell

Skabo

Lengde

8,25 m (vognk. 7,79 m)

Bredde

2,00 m

Akselavst.

2,49 m

Egenvekt

?

Sitteplasser

- (opprinnelig 32)

Ståplasser

- (opprinnelig 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

I varme himmelstrøk var det vanlig med sporvogner uten sidevegger og vinduer, både som motorvogner og som  tilhengere. Den vanligste utførelsen var tverrbenker som fylte hele bredden av trikken, der man steg rett inn fra gaten og satte seg. Også i nordligere strøk var det vanlig med slike vogner, men bruken av dem var sesongpreget, og om vinteren stod de parkert. Kristiania Sporveisselskab anskaffet slike i 1910, mens sporveien i Bergen hadde tilsvarende tilhengere allerede i 1898. Faktisk hadde KSS allerede i 1890 anskaffet helt åpne hestesporvogner, som senere også ble hengt bak motorvogner, men disse hadde langbenker og innstigning i endene.

 

De ti sommervognene ble levert av Skabo, som gjorde et lite eksperiment med understellet. Den vanlige måten å montere hjul på var å la akselboksene sitte mellom to ”geideføringer” som kun tillot vertikale bevegelser under akselboksfjæren. På den måten var akslene helt stive i horisontalplanet, med ekstra slitasje på både hjul og kurveskinner som resultat. På sommervognene sløyfet man geidene og lot isteden akselboksen være spent opp mellom horisontale fjærer. Det tillot akselen å vri seg et par centimeter sideveis, derfor gikk de mye bedre i kurver. Tilsvarende eksperimenter ble gjort hos utenlandske produsenter. Ved senere anskaffelser gikk man likevel tilbake til stive akselføringer.

 

Av andre finesser kan vi nevne at det utvendige langsgående stigbrettet var nedfellbart, og det hang sammen med det på motsatt side, slik at kun det som vendte inn mot fortauet til en hver tid var i bruk. Alle seteryggene kunne vippes frem, slik at man alltid satt i kjøreretningen. Og skulle det komme en overraskende regnskyll fantes det nedtrekkbare rullegardiner ved siden av hver benk. Navnet ”badetilhenger” kan trolig tilskrives at de gjerne ble satt inn når det var typisk badevær.

 

Vognene var utvilsomt populære, men allerede i 1925 kvittet man seg med dem. En av grunnene var at konduktøren måtte balansere på stigbrettet på utsiden av vognen mens han solgte billetter, noe som ikke var helt ufarlig. I minst ett tilfelle skal en konduktør ha blitt truffet av en stolpe langs sporet. Men det var også upraktisk å ha vogner som bare kunne brukes noen korte sommermåneder. De ble derfor solgt til sporveien i Den Haag i Nederland, der de fikk numrene 701-710. De hadde mange tilsvarende vogner fra før. Etter noen år foretok de også en ombygging av alle vognene som gjorde livet tryggere for konduktøren, benkene ble nemlig delt slik at man fikk en gangpassasje i midten. Slik var vognene i drift til 1954, og hugget opp et par år senere.

 

Vår vogn, som i Den Haag var nummerert 710, fikk dog en annen skjebne. I 1945 ble den sammen med en annen vogn totalskadet i et bombeangrep. Understellene til disse ble dog beholdt, og ikke før i 1960 tok man dem i bruk som arbeidsvogner. Vår vogn fikk nå et stativ for tromler med kjøreledning, og ble nummerert H43. I 1975 var dette den eneste gjenværende av de gamle Kristiania-tilhengerne, og LTF fikk nå anledning til å kjøpe den og transportere den tilbake til Norge.

 

En rekonstruering av vognen slik den opprinnelig så ut er fullt mulig. Det eksisterer ingen detaljtegninger, men hovedtegningen gir oss de viktigste målene, og ved hjelp av kjente konstruksjonsprinsipper og fotografier vil vi kunne komme svært nær. Det opprinnelige nummeret den har hatt er vi usikker på, men i mangel av annet sier vi at 710 var den siste i Grønntrikkens serie 221-230, og før 1913 den siste i serien 90-99 (denne serien kan dog ha endt på nr 97 eller 98).

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

1910-1913

Kristiania Sporveisselskab

99?

Grønn

 

1913-1924

Kristiania Sporveisselskab

230

Grønn

 

1925-1925

Oslo Sporveier

230

Grønn

 

1925-1945

Haagsche Tramweg-Maatschappij

710

Krem

 

1945-1960

Haagsche Tramweg-Maatschappij

 

 

Understellet avstilt

1960-1975

Haagsche Tramweg-Maatschappij

H43

Krem

Arbeidsvogn

1975-

LTF

H43

Krem

Bevart

 

 

Bilde 2 under viser nr 702 i Den Haag, tidligere KSS 222 av samme type.

HTMH43-Åpen%2097%20sagene2 HTMH43-19410622-109370CE-Museum%20Haag HTMH43-A-70036_Ua_0020_013