Kristiania Elektriske Sporvei nr 347

Hovedside

Oversikt

Byggeår

1913

Fabrikant

Skabo

Lengde

11,20 m (vognk. 10,50 m)

Bredde

2,00 m

Akselavst.

3,60 m

Egenvekt

8,30 tonn

Sitteplasser

24

Ståplasser

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorvognene fra perioden 1912-1915 kalles SS-vogner etter leverandøren av den elektriske utrustningen, Siemens-Schuckert. Samtidig ble det levert tilhengervogner som er blitt hetende ”SS-tilhengere”, hvilket henspeiler mer på slektskapet med motorvognene enn det lille man kan finne av elektrisk utstyr fra samme leverandør.

 

Vognene 487-513 var av samme størrelse som de vanlige lange SS-motorvognene, 484-486 hadde noe korte plattformer. I tillegg hadde man vognene 635-646, som opprinnelig hadde vært korte, men som i 1925 både ble forlenget og gjort bredere.

 

Opprinnelig fulgte sporvognskonstruktørene en læresetning som sa at akselavstanden ikke burde være lenger enn 1/10 av minste kurveradius, noe som ga akselavstand 1,6-1,8 meter på de første typene. Ved århundreskiftet hadde sporveien i Wien med godt resultat økt akselavstanden til 3,6 meter eller 1/5 av kurveradien. Disse hadde dog fleksible akselføringer. I 1909 prøvde KES å øke akselavstanden til 3,2 meter med stive akselføringer, også det var vellykket. Med tilhengerne fra 1912 økte man like gjerne til 3,6 meter. Med unntak av serien KES 302-319 ble motorvognene holdt på 3,2 meter, og de som utgjorde unntaket ble senere bygd om. Men alle SS-tilhengerne som hadde ekstra lang akselavstand beholdt dette til de ble utrangert på 60-tallet.

 

Mens det gjennom årene ble foretatt svært få endringer på SS-motorvognene, ble det på tilhengerne i grunnen ikke foretatt endringer i det hele tatt. Og det var i grunnen oppsiktsvekkende at man så langt nord som i Oslo kunne finne tilhengere med åpne plattformer så sent som i 1968. Lignende måtte man ellers langt sør i Europa for å se. Vogn 497 var dessverre den eneste SS-tilhengeren som ble bevart. Den tidligere blåtrikken ble i 1968 malt opp som grønntrikk for å matche motorvogn 96. I 1980 ble den malt opp i Oslo Sporveiers farger igjen, da vi på den tiden ikke hadde noen motorvogn fra blåtrikken. Det ordnet seg imidlertid til jubilumsfeiringen i 1994, og tilhengeren ble nå delvis restaurert ved at plattformene ble fornyet, og hele toget 307+347 ble malt i blåtrikkens farger.

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

1913-1924

Kristiania Elektriske Sporvei

347

Blå

 

1924-1968

Oslo Sporveier

497

Blå/krem

 

1968-1980

Oslo Sporveier (disp av LTF)

347

Grønn

Bevart, malt i fargene til KSS

1980-1994

LTF

497

Blå/krem

Bevart

1994-

LTF

347

Blå

Bevart

 

 

Oversikt over tilhengere av type SS

OS numre

Opprinnelig selskap og numre

Byggeår

Vognkasse-fabrikk

Kjennetegn

Utrangert

Bevart

484-486

KES 174-176

1912

Skabo

Kort plattform, 5 korte vinduer

1967-68

 

487-490

KES 177-180

1913

Falkenried

Lang plattform, 5 korte vinduer

1943-68

 

491-499

KES 341-349

1913

Skabo

Lang plattform, 5 korte vinduer

1962-68

497

500-505

KES 350-355

1914

Falkenried

Lang plattform, 5 korte vinduer

1964-68

 

506-513

KSS 292-299*

1915

Skabo

Lang plattform, 5 korte vinduer

1954-68

 

635-640

KSS 286-291

1914

Skabo

Forlenget pl, 5 korte vinduer, bred

1964-66

 

641-646

KSS 280-285

1914

Skabo

Kort plattform, 5 korte vinduer

1954-62

 

  *Opprinnelig 237-244