Oslo Sporveier nr ?

(ex KSS nr ?)

Hovedside

Oversikt

Byggeår

Ca 1912

Fabrikant

KSS

Lengde

4,10 m

Bredde

2,26 m

Akselavstand

1,54 m

Egenvekt

?

Sitteplasser

2

Ståplasser

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den eksakte historien og identiteten til denne snøplogen er ikke kjent. Tilsvarende ploger fantes ved både KSS, KES, KKS og HKB rundt århundreskiftet, men ingen bilder fra denne tiden viser vår type. På et bilde som trolig er tatt noe senere kan vi imidlertid se en identisk plog med påskriften Kristiania Sporveisselskab og ”No. 5”. Vi antar at vår plog tilhørte KSS, men KES er ikke å utelukke da de hadde ploger som lignet. Ved jubileumskortesjen i 1950 var en identisk plog merket med årstallet 1912. Dette er også det eneste holdepunktet vi har til å datere vår plog. I 1930 fantes det 16 slike små ploger i inventarlisten. Et bilde fra midten av 50-tallet viser en som er nummerert 321.

 

De ble altså skjøvet foran en motorvogn, og måtte betjenes av to personer. Det berettes at det å sitte på plogen i vær og vind bl.a var sykejobb for betjeningen. Hva slags lidelser som gjorde dem uskikket til fører og konduktør, men i stand til plogkjøring, forteller beretningen intet om, ei heller om de ble friske av behandlingen. De åpne plogene var i bruk til siste halvdel av 50-tallet, da de ble erstattet av egne plogvogner (som OS 398). Vår plog har trolig ikke vært benyttet på linjene etter 1957, men den kan ha blitt brukt internt på tomten på Sagene. Det vites ikke når den ble brukt for aller siste gang, men den ble overlatt til vår samling i januar 1971.

 

Snøplogen er ikke helt komplett, da det mangler noen spaker og overføringer. På venstre side foran ser vi en bom til heving av plogskjæret. Plogskjæret består av tre deler, der de ytterste kan svinges ut. Legg merke til at forhjulene har tunge lodd som er skrudd direkte. Dette ser vi ikke på de eldste bildene. Forklaringen er åpenbar, mer tyngde for å unngå avsporing, og loddene kunne legges på rammen som holder plogen, ergo måtte det skrus på de uavfjærede hjulene.

 

Midt på finner vi en jekk med sveiv. Jekken er plassert akkurat i plogens tyngdepunkt, og ved å løfte hele plogen opp var det mulig å snu den rundt med litt hjelp av håndkraft. Dermed kunne man snu plogen der det ikke fantes vendesløyfer. Jekken var også til nytte når plogene ble parkert ved siden av sporet. Ved den gamle vognhallen på Torshov kan man ennå se sporene uten tilknytning, der plogene ble parkert.

 

Oversikt over plogens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

Ca 1912-1924

Kristiania Sporveisselskab

?

?

 

1924-1971

Oslo Sporveier

?

Grå

 

1971-

LTF

?

Grå

Bevart