Oslo Sporveier nr 121

(ex KSS 505)

Hovedside

Oversikt

Byggeår

1922 (deler fra 1899)

Fabrikant

KSS / Busch

El-utstyr

Siemens-Schuckert

Motor

D74b

Ytelse

2x51 kW

Lengde

11,90 m (vognk. 11,20 m)

Bredde

2,00 m

Akselavst.

3,20 m

Egenvekt

15,97 tonn

Sitteplasser

24

Ståplasser

44

 

 

 

 

Grønntrikkens siste vognanskaffelse skulle bli en type som bygget videre på SS-vognene, men med kraftigere motorer og 70 cm lengre vognkasse. De skulle bli kalt Hawa-vogner, etter fabrikken som leverte den første serien i 1921-22, KSS 522-538 (som snart skulle bli OS 138-154). Den neste serien, som noe ulogisk hadde de lavere numrene KSS 505-521 (OS 121-137), var bygd 1922-25 på eget verksted ved gjenbruk av gamle vognkasser. Disse hadde lite med Hawa-fabrikken å gjøre, men var teknisk helt like, og typeinndelingen gikk etter dette.

 

For å skille dem fra de andre ble de omtalt som ”Kommunal Hawa”. ”Kommunal” henspeilte på de gamle vognkassenes fortid, de kom hovedsaklig fra ”kommunale vogner”, dvs de vognene som var blitt levert til Kristiania Kommunale Sporveie i 1899. De to siste stammet dog fra UEG-vogner. De gamle kupeene fikk skjøtet inn et parti tilsvarende lengden av det korte midtvinduet, og de kommunale vognene var dermed lett gjenkjennbare på at kupeen hadde vindusinndelingen langt-kort-kort-langt. Plattformene ble bygd helt nye, og understellene ble satt sammen på eget verksted. Det er dog mindre sikkert at de store profilene til understellet ble til i egen smie, så det kan tenkes at de ble levert som byggesett fra f.eks Hawa-fabrikken, men også fra andre leverandører.

 

Det var bare i en kort periode at vognene var grønne, Oslo Sporveier overtok i 1924, og året etter begynte man omlakkering til den nye blåfargen, noe som synes å ha vært avsluttet omkring 1927. Hawa-vognene var levert med pantografer, men merkelig nok valgte Sporveien tidlig på 30-tallet å bytte dem ut med lyrebøyer. Pantografer kom tilbake rundt 25 år senere. Hawa-vognene var krevende å kjøre, motoreffekten var større og kontrollerne kanskje litt underdimensjonerte, man måtte være nøye med å slå ”rene” kontakter for å unngå lysbuer og overslag. Likevel, samtlige vogner var med til de ble utrangert i årene 1966-67.

 

Vogn 121 ble plukket ut til bevaring. Det var den minst typiske av dem, men den hadde en spennende historie. Som den først ombygde hadde den mye mer av det opprinnelige interiøret fra en kommunal vogn intakt, bl.a trebenkene. De øvrige hadde rottingseter. I 1944 ble en håndfull vogner konfiskert av tyske myndigheter for å erstatte vogner som var gått tapt i bomberegnet, og nr 121 ble i denne anledning sendt til Köln, der den ble malt grå og gjorde tjeneste et års tid. Den fikk en del skader, og etter at den ble sendt tilbake til Oslo i 1946 drøyde det helt til 1950 før den kom i trafikk igjen. Da den befant seg i Köln hadde den fått delt hvert av de store vinduene med en ekstra stender, slik at den deretter hadde seks korte vinduer. Under krigen var det vanskelig å skaffe glass, derfor ble det gjort slike endringer også i Oslo, men da bare av midlertidig art, og man skiftet til store glass så snart de kunne skaffes. På 121 var ombyggingen gjort så omfattende at Sporveien ikke tok bryet med å bygge det tilbake. Det kan det derimot hende at vi kommer til å gjøre. Nr 121 beholdt dette atypiske utseendet helt til utrangering i 1967. Den ble da en av de første vognene den da drøyt ett år gamle Lokaltrafikkhistorisk Forening overtok det året, og de første fem årene måtte den tilbringe utendørs, med sterkt forfall som følge. I Sporveismuseet har den fått et strøk maling, men må gjennom en omfattende restaurering for å kunne tas i bruk igjen.

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

1899-1905

Kristiania Kommunale Sporveie

?+?

Rød/hvit

To vogner med ukjent ID

1905-1922

Kristiania Sporveisselskab

?+?

Grønn

To vogner med ukjent ID

1922-1924

Kristiania Sporveisselskab

505

Grønn

 

1924-1944

Oslo Sporveier

121

Blå/krem

 

1944-1946

Beslaglagt av tyske myndigheter, sendt til Köln

121

Grå

 

1946-1950

Oslo Sporveier

121

Blå/krem

Avstilt med skader

1950-1967

Oslo Sporveier

121

Blå/krem

Endret vindusinndeling

1967-

LTF

121

Blå/krem

Bevart

 

Bilde 1 viser OS 121 i Köln under krigen. Bilde 3 under viser OS 122, slik OS 121 så ut før den gikk til Köln. Bilde 3 er av OS 121 slik den så ut i 1951.