Oslo Sporveier nr 1306

Hovedside

Oversikt

OS1306%20kopiera

Byggeår

1978

Fabrikant

Strømmen

El-utstyr

AEG / NEBB

Motor

GLM0301S

Ytelse

4x98 kW

Lengde

17,70 m (vognk. 17,00)

Bredde

3,20 m

Akselavst.

2,17 m

Boggiavst.

11,00 m

Egenvekt

29,74 tonn

Sitteplasser

70

Ståplasser

110

 

 

Til T-banens åpning i 1966 ble det utviklet en vogntype som stod som modell for nyanskaffelser frem til tidlig på 80-tallet, og som har preget T-banen i mer enn 40 år. Leveransene etter 1976 gikk til fornying av de vestlige forstadsbaner, og som først ved sammenslåingen på 90-tallet ble en del av T-banen. Vognkassekonstruksjon, boggier og teknisk utstyr er grunnleggende likt, mens en rekke detaljer skiller seriene fra hverandre. Regulering av pådrag og el-brems foregår med motstander, regulert av en liggende kamvalskontroller styrt av en automatisk trinnkobler, der føreren ved hjelp av én spak bestemmer hvilken hastighet det skal kobles opp til, mens en annen spak må trekkes til for å holde på pådraget. Systemet er levert av AEG, og fantes bl.a på Berlins S-Bahn. Boggiene er etter en modell av Minden-Deutz, og er på de to første seriene levert av Høka, de senere av Strømmen. Strømmen har bygd alle vognkassene. Bremsene er elektrodynamiske, supplert av luftmekaniske klossbremser på de to første seriene, skivebremser på de senere.

 

I 1975 hadde AS Oslo Sporveier overtatt driftsansvaret for AS Holmenkolbanen, og man stod overfor en omfattende utskiftning av den eldre vognparken, både her og på Kolsåsbanen. En del av bestillingen av type T4 ble gjort om, slik at de 18 sist leverte vognene isteden kunne benyttes på de vestlige forstadbaner. Vognene 1301-1318 ble levert med strømavtager på taket, og kalt type T5. De mange planovergangene og kravet til god sikt i alle retninger gjorde det nødvendig med en helt annen utforming av fronten. T5 fikk derfor et førerrom som dekket hele bredden. Fast kjøring med tovognstog og fraværet av strømskinne eliminerte behovet for gjennomgangsdører i gavlveggene. Dørene på siden ble plassert med større avstand, noe som ga plass til tre sittegrupper mellom plattformene. T-banevognene var ikke utstyrt med skinnebremser, men typene T5-T8, som skulle kjøre i litt mer blandet trafikk, fikk skinnebremser montert på den første boggien.

 

Type T5 fra 1978-79, til vanlig kalt ”1300-vognene”, ble i første omgang satt inn på Røa- og Sognsvannsbanen, der de erstattet HKBs gamle trevogner. Omsider kom de også i bruk på Kolsåsbanen og Frognerseterlinjen. Opprinnelig ble 1300-vognene bemannet med konduktør, men fra 1982 ble de kjørt enmannsbetjent. Fra 1987 ble utvendig design endret ved omlakkering, og vognene fikk blå dører og blå vindusfelt, mens den gule stripen med vingeformet knekk i fronten forsvant. I perioden 1995-2002 fikk mange av vognene også pusset opp interiøret, der de fikk hvite sidevegger, røde endevegger og grått plysjtrekk på setene.

 

Fra 1987 møttes T-banen og de vestlige forstadbaner på Stortinget stasjon. De to banesystemet var av så forskjellig karakter at de nok kunne fortsatt å være adskilt. Imidlertid kom snart ideen om at en sammenslåing ville gi bedre utnyttelse av materiellet, og i første omgang overflødiggjøre behovet for å kjøpe nytt materiell i vest. Sognsvannsbanen ble knyttet til T-banen i 1993, og i 1995 ble resten av de vestlige linjene knyttet til øst med pendelkjøring. Dette nødvendiggjorde at 1300-vognene ble utstyrt med strømavtager for 3. skinne, og at de fikk T-banens system med hastighets- og stoppsignaler i førerrommet.

 

De siste 1300-vognene ble tatt ut av trafikk 15. mars 2010, en dato som også markerer slutten på alt det gamle T-banemateriellet. Nr 1306 var av LTF på forhånd plukket ut for bevaring da at den gjorde sin siste tur i mars 2010. Eierskap vil bli avklart ved ny eierskapmodell.

 

Vogn 1306 har i liten grad gjennomgått endringer av interiøret. Lysarmaturene er de originale, veggplater og holdestenger likeså. Bare setetrekkene og fargen på endeveggene skiller, slik at denne vognen lett kan bringes tilbake til 1978-utgaven.

 

 

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

1978-Ca 1990

Oslo Sporveier

1306

Rød

 

Ca 1990-2010

Oslo Sporveier

1306

Rød/blå

 

2010-

LTF/Ruter

1306

Rød/blå

Bevart

 

 

Oversikt over T-baneserier

Type

OS numre

Byggeår

Merknader

Utrangert

Bevart

T1-2

1001-1030

1964-65

2 førerrom, 4 ombygd til T1-1

2007-09

1002, 1018

T1-1

1031-1090

1965-67

 

2007-09

1076, 1089

T2

1091-1105

1967

 

2007-09

1092

T3

1106-1135

1969-72

 

2007-09

1129

T4

1136-1146 (-1162)

1976-78

1150-1159 ombygd til T7,

1147-1149, 1160-1162 ombygd til T8

2007-09

1141

T5

1301-1318

1978-79

 

2007-10

1306

T6

1319-1333

1980-81

2 førerrom

2007-10

1320

T7

1334-1343

1985-87 (1976-77)

Ex type T4

2009-10

1335

T8

1344-1349

1989 (1976-77)

Ex type T4

2009-10

 

 

   

OS1306-intb OS1306-intf OS1306-fplv OS1306%20majorstua%20PL OS1306%20linje%2014%20Majorstuen%20helreklame%20Hydro%20RT