Oslo Sporveier nr 166

Hovedside

Oversikt

OS166%20linje%209B%20Jernbanetorget%20RT

Byggeår

1939

Fabrikant

Skabo

El-utstyr

AEG / ELIN

Motor

BBFa20

Ytelse

4x36,6 kW

Lengde

15,89 m (vognk. 15,40 m)

Bredde

2,50 m

Akselavst.

1,85 m

Boggiavst.

8,30 m

Egenvekt

15,40 tonn

Sitteplasser

44 (opprinnelig 48)

Ståplasser

60 (opprinnelig 52)

 

 

Gullfiskene var Oslos kanskje mest spesielle vogntype, kjent langt over landegrensene, da det ganske enkelt ikke fantes maken andre steder. Boggivognenes selvbærende vognkasse i aluminium bygger på erfaringene med Sporveiens turbinbusser, mens de to hovedseriene, hver på 20 vogner, kan oppvise grunnleggende tekniske forskjeller basert på de opprinnelig tiltenkte anvendelsesområder. B-vognene (Bærumsbanens litra-betegnelse) var bygd for forstadsbanekjøring og hadde luftbremser. Og de hadde kontaktorer i motorstrømkretsen, slik at vognene kunne kobles sammen i multippel (motorene på begge vogner reguleres samtidig av styrekontrolleren på den fremre). E-vognene var bygd for bykjøring, og hadde kun håndbetjent mekanisk brems, derfor kalt ”stakavogn” av betjeningen. Istedenfor kontaktorer var det en enkel kamvalskontroller som koblet motorstrømmen direkte, og vognene kunne utelukkende gå alene. Byvognene hadde opprinnelig også en enkel dør bakerst, men den ble stengt allerede i 1940. Før de to hovedseriene ble levert i 1938-40 ble det i 1937 bygd seks prototyper med fire ulike tekniske løsninger, slik at det fantes totalt 46 vogner med den karakteristiske stjerten som kjennetegner en gullfisk.

 

Vognene 164-183 var altså bygd for bylinjene, og der gikk de i de første årene. Men fra 1948 ble de gradvis overført til Lilleaker-Østensjøbanen, og fra 1957 gikk samtlige gullfisker der. Linjen ble formelt drevet av AS Bærumsbanen, og så lenge vognene var i bruk der ble det ble betalt leie for dem til AS Oslo Sporveier. Dette opphørte i 1971, da Bærumsbanen forsvant som selskap.

 

Østensjøbanen ble T-bane, og fra 1967 gikk igjen ti E-vogner på bylinjene for en kort stund. Gullfiskene var tomannsbetjente med vandrende konduktør. I 1971 ble det innført enmannsbetjening på Lilleakerbanen, og alle E-vognene gikk fra nå av enmanns, mens B-vognene fortsatt gikk som tomannsbetjent, og da helst som ekstravogner i rushtiden.

 

I 1974 ble det bruk for alle gullfisker på den nye forbindelsen Lilleaker-Ekebergbanen, og der ble de til de var pensjonert for godt i 1984-85, etter 46 års tjeneste. Vogn 166 ble stående i noen år, men i 1989-90 ble den overtatt av LTF.

 

Akkurat denne vognen har en litt spennende fortid. I 1944 ble den konfiskert av tyske myndigheter for å erstatte vogner som var gått tapt i bomberegnet, og sendt til Düsseldorf. Men de gjorde en grundig tabbe, gullfiskene var den gang eksepsjonelt brede, og de kunne ikke brukes verken der eller andre steder. To år senere ble den returnert full av kulehull, men kunne raskt settes i stand igjen.

 

Gjennom årene ble det foretatt flere forandringer, både tekniske og utseendemessige. Det mest synlige var at B-vognene på slutten av 40-tallet fikk doble frontlykter pluss en ekstra lykt over skiltkassen. Den samme endringen fulgte E-vognene etterhvert som de ble overført til forstadsbanekjøring. På 60-tallet forsvant de innvendige kupedørene, pærer ble erstattet av lysrør, og de fikk gule Respatex-veggplater.

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

1939-1944

Oslo Sporveier

166

Blå/krem

 

1944-1946

Beslaglagt av tyske myndigheter, sendt til Düsseldorf

166

Blå/krem

 

1946-1985

Oslo Sporveier

166

Blå/krem

 

1985-1989

Oslo Sporveier

166

Blå/krem

Avstilt

1990-

LTF

166

Blå/krem

Bevart

 

 

OS166%20PL%202