Oslo Sporveier nr 247

Hovedside

Oversikt

OS247-Peter Udbjørg2

Byggeår

1958

Fabrikant

Høka

El-utstyr

Hägglund

Motor

MBL10

Ytelse

4x45,6 kW

Lengde

15,14 m (vognk. 14,70 m)

Bredde

2,50 m

Akselavst.

1,80 m

Boggiavst.

7,60 m

Egenvekt

16,90 tonn

Sitteplasser

36

Ståplasser

100

 

 

Høka-vognene skulle i grunnen ha blitt Oslos siste sporvogner, man skulle bare bruke dem opp først. Og nettopp det tok mye lenger tid enn man hadde regnet med, så lang tid at trikk var blitt moderne igjen og at man rakk å redde Oslotrikken. Da de første kom i 1952 hadde man ønsket en billig, robust og enkel trikk med passasjergjennomstrømning og sittende konduktør, basert på forbilder i Stockholm og Göteborg. Busskarosserifabrikken Høka på Hønefoss ble valgt til å bygge dem, enda de aldri hadde bygd en sporvogn før. Og enkelt ble det, flatt og rette hjørner, en enkel stålramme med aluminiumsplater som kunne byttes enkeltvis. Gullfiskene var riktignok smekre i fasongen, men enkle var de ikke, og nå skulle det gjøres annerledes. Boggiene og det elektriske systemet ble kjøpt fra samme sted som de svenske forbildene, Hägglund & Söner i Örnskiöldsvik. Kontrolleren hadde kamvals og var styrt av et ratt med en liten elektromotor som servo. Ratt til å ”styre” trikken med var bare forvirrende for alle som kjørte bil, men det ga unge eiere av rattkjelker ny inspirasjon. For akkurat slik så rattet ut.

 

Høka-vognene var med på å dominere bybildet i drøye 40 år. Tilsammen 50 motorvogner og 30 matchende tilhengere ble levert i årene 1952 til 1958. Først ble det levert 30 motorvogner til bylinjene. Alene kunne en Høka-motorvogn ta alle passasjerene fra et helt gammelt vogntog. Men etter få år ble det kjøpt tilsvarende, litt kortere, tilhengere, slik at man fikk med mange fler. Da Lambertseterbanen skulle bygges trengte man flere vogner. Høka-vognene var egentlig ikke så godt egnet til forstadsbane, men det var en fordel å kjøpe flere av samme type, og de ville også kunne brukes på bylinjene siden. Derfor ble det levert henholdsvis tolv og åtte vogner i 1957 og 1958.

 

Omkring 1982-83 ble samtlige Høka-vogner ombygd for enmannsbetjening. Den ene inngangsdøren bak ble stengt, på enkelte vogner også fjernet helt, det samme gjaldt konduktørplassen. Føreren fikk for anledningen helt nytt førerbord, men måtte venne seg til å selge billetter til passasjerer som ble stående bak ryggen på venstre side. Ingen heldig løsning, men det skulle vare i 15 år. Meningen var at 30 av Høka-vognene skulle moderniseres med ny front og med doble inngangsdører helt foran. 11 av Høka-vognene ble i årene 1985-91 modernisert på denne måten, og fikk samtidig chopperstyring (kontaktløs regulering av motorene ved hjelp av halvledereelementer) samt helt nytt interiør, heretter kalt type S83. I 1992 startet man å utrangere de da dårligste vognene, noen av dem ble også arbeidsvogner eller brukt som skolevogn og utleievogn. Utrangeringen av de øvrige Høka-vognene kom brått en dag i 1997, med en hendelse man fryktet kunne ha fått alvorlige følger. I 2000 var det også slutt med de 11 moderniserte av type S83.

 

Vogn 247 tilhører tredje serie på åtte vogner (nr 246-253) fra 1958, kalt type MBO56. De var i første rekke kjøpt for å settes inn på Lambertseterbanen som var åpnet året før, gikk også på Østensjøbanen, og de gikk her til T-banen tok over i 1966-67. De fikk deretter ny innsats på bylinjene og tidvis på Ekeberg- og Lilleakerbanen til inn på 90-tallet. Så sent som i 1994 fikk vogn 247 en oppgradering i form av nye innvendige veggplater, setene fikk moderne plysjtrekk, og som den eneste fikk den montert ny glassfibervegg bak føreren, noe man hadde tiltenkt ti vogner. Den ble kort tid etter omnummerert til 259, da tanken var at de ti vognene man ønsket å beholde skulle ha numrene 251-260. Da den nye tilværelsen i 1997 raskt ble avbrutt, slo LTF til og fikk overta den.

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

1958-1994

Oslo Sporveier

247

Blå/krem

 

1994-1994

Oslo Sporveier

247

Blå/mørkeblå

 

1994-1997

Oslo Sporveier

259

Blå/mørkeblå

 

1997-

LTF

247

Blå/mørkeblå

Bevart

 

 

OS247-hekk OS247%20linje%204%20Schweigaards%20gate%201962