Oslo Sporveier nr 313

Hovedside

Oversikt

Byggeår

?

Fabrikant

?

Lengde

3,25 m

Bredde

2,10 m

Akselavstand

2,05 m

Egenvekt

?

Sitteplasser

-

Ståplasser

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sent på 70-tallet var det montert et smøreanlegg av fabrikat ”Allard” på planet av denne trallen, samt en stor tank for smøremiddelet. Noen år tidligere hadde det samme smøreutstyret vært montert på en mindre vogn med nummeret 313, populært kalt ”hundehuset” på grunn av den hjemmesnekrede kassen som skjulte utstyret. Selv om dette tilhører nyere historie er det i skrivende stund ikke helt klart på hvilket tidspunkt smøreutstyret ble flyttet over på vår vogn. Og den skal da ha overtatt nummer 313, selv om den tilsynelatende gikk uten nummer. Smøreutstyret ble senere demontert og understellet i 1983 overlatt til LTF.

 

Vognens tidligere historie er enda mer uklar. Baneavdelingen på Etterstad hadde på 1960-tallet en lastetralle med nr 383. På et bilde fra Vålerenga i 1968 ser vi en lastetralle som kan være denne vognen. Vi ser videre at den er helt identisk med vår vogn, noe påmontert utstyr er idag fjernet, men skruehullene stemmer eksakt overens. Vi kan således med stor grad av sikkerhet si at bildet (nr 2 under) er av samme tralle, men noe nummer synes ikke og kan bare antas. Tralle nr 383 kom fra Bærumsbanen, og vår tralle kan også ha kommet derfra. Imidlertid er det mye som tyder på at den opprinnelig har tilhørt Holmenkolbanen. De hadde inn på 70-tallet flere traller med samme type understell.

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

?-?

Holmenkolbanen?

?

?

 

?-?

Bærumsbanen?

?

?

 

?-?

Oslo Sporveier

383?

Grå

Åpen godsvogn

?-1983

Oslo Sporveier

313

Grå/gul

Smørevogn

1983-

LTF

313

Grå

Bevart