Oslo Sporveier nr 397 (ex OS 34 ex Akersbanerne 7)

Hovedside

Oversikt

Byggeår

1926

Fabrikant

Skabo

El-utstyr

Siemens-Schuckert

Motor

Dx802a

Ytelse

4x55 kW

Lengde

13,16 m (vognk. 12,60 m)

Bredde

2,00 m

Akselavst.

2,00 m

Boggiavst.

5,50 m

Egenvekt

26,00 tonn

Sitteplasser

- (opprinnelig 28)

Ståplasser

- (opprinnelig 30)

 

 

I 1924 anskaffet Bærumsbanen sine første vogner, 12 motorvogner og 12 tilhengere av det som skulle bli hetende type A. Disse ble bygd av van der Zypen & Charlier i Köln. I 1926 ble det anskaffet ytterligere tre motorvogner (nr 28-30) og tre tilhengere (nr 25-27), nær identiske, men med 30 cm lengre plattformer og bygd av Skabo, kom også til å bli en del av type A.

 

Samme år startet selskapet Akersbanerne trafikk med egne vogner på Østensjøbanen. Disse vognene, fire motorvogner og tre tilhengere, var helt identiske med Bærumsbanens vogner fra 1926. Motorvognene ble nummerert med oddetall, 1, 3, 5 og 7, mens tilhengerne fikk partall, 2, 4 og 6. De var malt røde med gult rundt vinduene, mens Bærumsbanen på den tiden hadde lysegrå vogner.

 

Da Oslo Sporveier i 1937 overtok driften av begge baner, og slo dem sammen til pendellinjen Kolsås-Oppsal, ble alle vognene lakkert i Oslo Sporveiers farger, mens motorvognene fra Akersbanerne nå ble omnummerert til 31-34, og tilhengerne 35-37.

 

Vogntypen, som etterhvert ble kalt A-vogner, var bygget som rene forstadsbanevogner som ikke skulle ta lokaltrafikk innenbys. Planløsningen ga lange holdeplassopphold når driftsopplegget etter hvert førte til mer av- og påstigning underveis. Tilhengerbremsene kunne også være lunefulle og bidro til å gi vognene et dårlig rykte. Da B-vognene, forstadsbane-gullfiskene, kom ble behovet for A-vogner betydelig redusert. Da kunne en utrangere motorvogner for å avgi deler til de åtte første C-vognene til Kolsåsbanen. En brukte da hjul, aksler, motorer, pantografer og det meste av elektrisk utstyr unntatt kontrollerne. To A-vogner ble under okkupasjonen bygget om til D-vogner med C-vognsbredde på Skabo. Etter krigen bygget en om flere A-vogner til C-vogner. Det var en svært så omfattende ombygging, og de senere ombygde kan nok heller karakteriseres som nybygg med noe gjenbruk. Siste A-vogn i passasjertrafikk kjørte i 1958.

 

Nr 34, tidligere Akersbanernes nr 7, var med helt til slutten i 1958. I 1960 ble den tatt i bruk som smørevogn, og hadde til et stykke ut på 60-tallet den lyseblå sporveisfargen og interiøret i behold. Så ble den mørkeblå og gul med nummeret 397. Slik ble den brukt frem til 1982, da den ene fronten dessverre ble smadret i en kollisjon. Den står foran en omfattende reparasjon, men som eneste gjenværende vogn fra den gang Østensjøbanen var drevet av et eget selskap, er den likevel svært bevaringsverdig.

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

1926-1937

Akersbanerne

7

Rød/gul

 

1937-1948

Akersbanerne (drevet Bærumsbanen)

34

Blå/krem

 

1948-1958

Bærumsbanen (eid og drevet av Oslo Sporveier)

34

Blå/krem

 

1958-1960

Bærumsbanen (eid og drevet av Oslo Sporveier)

34

Blå/krem

Avstilt

1960-?

Bærumsbanen (eid og drevet av Oslo Sporveier)

34

Blå/krem

Arbeidsvogn

?-1971

Bærumsbanen (eid og drevet av Oslo Sporveier)

397

Blå/gul

Arbeidsvogn

1971-1982

Oslo Sporveier

397

Blå/gul

Arbeidsvogn

1982-

LTF

397

Blå/gul

Kollisjonsskadet, bevart