Oslo Sporveier nr 647

(ex OS 204 ex OS 325

ex OS 71 ex KSS 71)

Hovedside

Oversikt

Byggeår

1913

Fabrikant

Falkenried

Lengde

11,20 m (vognk. 10,50 m)

Bredde

2,00 m

Akselavst.

3,20 m

Egenvekt

8,30 tonn

Sitteplasser

24

Ståplasser

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorvognene fra perioden 1912-1915 kalles SS-vogner etter leverandøren av den elektriske utrustningen, Siemens-Schuckert. Samtidig ble det levert tilhengervogner som er blitt hetende ”SS-tilhengere”, hvilket henspeiler mer på slektskapet med motorvognene enn det lille man kan finne av elektrisk utstyr fra samme leverandør.

 

Vognene 487-513 var av samme størrelse som de vanlige lange SS-motorvognene, 484-486 hadde noe korte plattformer. I tillegg hadde man vognene 635-646, som opprinnelig hadde vært korte, men som i 1925 både ble forlenget og gjort bredere.

 

De klassiske Oslo-tilhengerne med åpne plattformer var i bruk helt til 1968. Dessverre var det den gang ikke mulig å bevare mer enn en eneste tilhenger av SS-typen, OS 497 som i dag er restaurert som KES 347. Foruten denne var det mulig å redde to andre tilhengere med åpne plattformer, KSS 220 og OS 634, den førstnevnte en kort tilhenger, den sistnevnte en kraftigere og litt lengre tilhenger. Mens alle andre slike tilhengere ble brent på bålet ble ikke mindre enn ti tilsvarende motorvogner beholdt, da de kunne fungere som både rangeringsvogner og arbeidsvogner. Samtlige av disse er blitt bevart, og dermed mangler vi tilhengere til flere av dem.

 

Da SS-vogn 70 skulle restaureres til jubileet i 1994 savnet man altså en passende tilhenger. Løsningen var å lage en av en motorvogn. Arbeidsvogn 204, inntil 1989 nummerert 325, hadde frem til 1968 vært trafikkvogn nummer 71. Den ble nå strippet helt ned på sporvognsverkstedet på Sagene, og bygd opp igjen som tilhenger. Nummeret som ble valgt var 647, det høyeste nummer som de ekte gamle tilhengerne oppnådde var 646. Helt autentisk er 647 heller ikke blitt. Alle SS-tilhengere hadde fem korte vinduer i kupeen, slik som KES 347. Imidlertid var det andre tilhengere med samme inndeling av vinduene, men med en annen type understell. LTF har tatt vare på et slikt understell, med tanke på en gang å kunne bygge opp en såkalt kommunal tilhenger (se OS 345). Med tilhenger 647 har man til tross for dens brokete historie og avvikende detaljer klart å gjenskape den klassiske åpne tilhengeren som så mange ennå husker fra 60-tallet. Nr 647 er fremdeles i Sporveiens eie, og kjøres i samarbeide med Sporveismuseet regelmessig i veterantrafikk eller utleiekjøring.

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

1913-1924

Kristiania Sporveisselskab

71

Grønn

Motorvogn

1924-1968

Oslo Sporveier

71

Blå/krem

Motorvogn

1969-1989

Oslo Sporveier

325

Gul

Arbeidsvogn

1989-1991

Oslo Sporveier

204

Gul

Arbeidsvogn

1991-1993

Oslo Sporveier

204

Gul

Bortsatt, under ombygging til tilhenger

1994-2007

Oslo Sporveier

647

Blå/krem

Bevart

2007-2013

KTP

647

Blå/krem

 

2013-

Sporveien Oslo

647

Blå/krem

 

 

 

 OS647-OS%20325%20til%20204%20til%20647