Schous Buss nr. 8001

(ex nr. 1929)

Hovedside

Oversikt

Et bilde som inneholder bilvei, buss, utendørs, transport

Automatisk generert beskrivelse

Byggeår

2006

Karosseri

Volvo Polska 8700

Chassis

Volvo B12BLE

Motor

DH12E (Euro IV-V)

Ytelse

340 HK

Lengde

12,80 m

Bredde

2,55 m

Akselavstand

6,59 m

Egenvekt

12,51 tonn

Sitteplasser

43

Ståplasser

23

 

 

 

 

Volvo modell 8700 ble produsert i et stort antall for hele Europa i årene 2002 til 2012. Ca. 1300 slike busser fant veien til Norge. De ble produsert i henholdsvis Tampere i Finland og Wroclaw i Polen. De ble bygd på forskjellige chassiser, B7R, B7RLE, B12B, B12BLE og B12M. Alle variantene har forekommet i Oslo og Akershus, og flere av dem også som både 2- og 3-akslet, samt ulike kombinasjoner av dører, så har variasjonen vært større enn man først skulle tro. De aller fleste har kun vært lakkert i RuterRegions lysegrønne farge, men noen har også kjørt for RuterBy og vært røde. Vi tar et overblikk med utgangspunkt i chassistype:

 

B7RLE er et chassis med stående hekkmotor og lavt gulv frem til midten, resten høyt. LE står for Low Entry. Disse har vi kun hatt som 2-akslede. SBC hadde 11 og Nexus 7 med enkel dør foran. Schaus Buss hadde fire med enkel fordør og fem med dobbel. Resten har vært anskaffet av Unibuss, 14 med enkel fordør, 24 med dobbel fordør samt enkel dør i hekken. Til sammen 59 busser.

 

B7R er et chassis med høyt gulv og stående hekkmotor. Alle er bygd for langruter og finnes kun i kombinasjon med enkel fordør, Norgesbuss har hatt 23, Nettbuss 27, Nobina 8 og Nexus/Unibuss 16, til sammen 74 busser.

 

B12BLE er et chassis med liggende hekkmotor og lavt gulv frem til midten, resten høyt. SBC hadde 4 3-akslede med enkel fordør. Norgesbuss hadde 12 3-akslede med enkel fordør. Schaus Buss hadde én, den som nå er bevart. Unibuss har hatt 19 med enkel fordør, hvorav fire med tre aksler, alle for RuterRegion. For kjøring på de urbane linjene til Oppegård har Unibuss hatt 32 3-akslede med dobbel fordør og enkel dør i hekken. Disse har hele tiden vært røde. I 2019 dukket det opp åtte røde busser til, brukte fra Knarvik ved Bergen, anskaffet midlertidig av Nobina og brukt vesentlig som buss for tog. Til sammen utgjør det 76 av typen.

 

B12B er et chassis med høyt gulv og liggende hekkmotor. Dette er den mest tallrike varianten, til sammen 138 busser, og de forekommer vesentlig som 2-akslinger med enkel fordør hos Norgesbuss (70), Nettbuss (34) og Unibuss (9). Nettbuss har også 21 2-akslede med dobbel fordør og enkel dør i hekken, samt fire 3-akslede med enkel fordør. I 2019 overførte Unibuss to brukte 2-akslinger med enkel fordør og enkel bakdør fra Vestfoldrutene, tidligere kjøpt brukt fra Nobina Sverige.

 

B12M er et chassis med høyt gulv og liggende midtmotor. Denne varianten forekommer kun på to 3-akslede busser hos Unibuss.

 

Til sammen utgjør dette 356 busser av typen Volvo 8700, de aller fleste levert i forbindelse med start på anbudsperioden fra 2009, men noen så tidlig som 2004. Med ny anbudsperiode fra 2019 forsvinner mange av dem, de fleste tilhørende Unibuss og Nettbuss (nå Vy), mens Norgesbuss fortsetter bruken av dem. De bussene som tas ut av kjøring for Ruter er fortsatt god for mange kilometer og er lagt ut for salg i Norge og i utlandet, bl.a Estland. Busstypen har satt sitt preg på Oslotrafikken og anses svært bevaringsverdig. Men det var ikke bare å plukke seg ut en buss. Heldigvis fikk vi et tilbud fra Schaus Buss om vederlagsfri overtagelse av nr. 8001. Dette er en 2006-modell, opprinnelig en demobuss eid av Volvo Norge. Med denne bussen har vi fått bevart et tverrsnitt av Volvo 8700, 2-akslet (290 stk) laventreé (142 stk) med enkel fordør (267 stk) i RuterRegions grønnfarge (ca 300 stk).

 

Schaus Buss er stasjonert i Vestby og har siden 1943 kjørt busslinjer derfra. I dag har Nobina kontrakt med Ruter om kjøring av alle linjene fra Vestby, til Randem, Pepperstad skog, Son, Sonsveien og Moss. Imidlertid kjører Schaus Buss fortsatt linjene, som underleverandør til Nobina.

 

Vår buss var opprinnelig en demo-buss (se bilde lenger ned, tatt av Kristian Kortgård på Transportmessen i Lillestrøm 2007), men den ble kjøpt av Schaus Buss da den var ett år gammel. Etter kort tid ble den malt i de mørkegrønne fargene til SL, og omkring 2010 omlakkert til Ruters lysere grønn. Den hadde da ikke noe synlig internnummer, men hos Schaus utgjorde den gang de fire siste sifrene i registreringsnummeret det interne nummeret. I forbindelse med renoveringen av Brynstunnelen ble det i 2016 opprettet en direkterute fra Ryen til Vestby, kalt 590. Den ble kjørt i samarbeide mellom Norgesbuss og Schaus Buss frem til utgangen av 2017. De ti bussene som ble benyttet på ruten hadde internnumrene 8001-8010, der Norgesbuss hadde 8004-8009. Det var i forbindelse med denne kjøringen at vår buss fikk internnummeret 8001. Bussen har både før og etter dette blitt benyttet på alle ruter ut fra Vestby. 8001 skiller seg noe ut fra andre Volvo 8700 ved å ha sort innramming av frontlyktene. Det er noe den har hatt siden den var ny.

 

Schaus Buss tilbød oss å plukke av flere 8700-modeller for bevaring, og den beste av disse teknisk var nr. 8001. Uheldigvis ble den utsatt for en kollisjon omkring overtagelsen. Det ble likevel valgt å påkoste istandsettelse av ny front. Hovedbildet viser den etter istandsettelse. Det er også gjort en del arbeider med å bytte seter, og disse har fått samme type trekk bussen har hatt originalt. Espen Riis Andersen og Johannes Hjalmar Haugen har stått for kostnadene og fått god hjelp med dugnaden fra andre aktive medlemmer.

 

 

Oversikt over bussens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Reg-nr

Farge

Merknad

2006-2007

Volvo Oslo

BR 51929

Hvit

Demobuss

2007-2007

Schaus Buss

1929

BR 51929

Hvit

 

2007-2010

Schaus Buss

1929

BR 51929

Grønn

 

2010-2016

Schaus Buss

1929

BR 51929

Lysegrønn

 

2016-2019

Schaus Buss

8001

BR 51929

Lysegrønn

 

2019-2019

Espen Riis Andersen

8001

BR 51929

Lysegrønn

Bevart

2019-

LTF

8001

BR 51929

Lysegrønn

Bevart

 

 

Oversikt over Volvo 8700 i SL- og Ruter-området

Antall

Internnumre

Anskaffet

Type

Aksler

Dører

Operatør

Merknad

23

107, 109, 113-114, 125-129, 133-135, 171-172, 180-183, 186-189, 191

2004

B7R

2x

1+2+0

Norgesbuss

 

9

026-034

2004

B7R

2x

1+2+0

Nexus

Overført Unibuss

12

1779-1790

2009

B7R

2x

1+2+0

Nettbuss

 

15

1914-1928

2009

B7R

2x

1+2+0

Nettbuss

 

6

1025-1030

2009

B7R

2x

1+2+0

Nobina

 

2

1214-1215

2012

B7R

2x

1+2+0

Nobina

Ex Tromsø

6

1535-1540

2009

B7R

2x

1+2+0

Unibuss

 

1

1732

2010

B7R

2x

1+2+0

Unibuss

 

7

020-026

2004

B7RLE

2x

1+2+0

Nexus

Overført Unibuss

7

806-812

2005

B7RLE

2x

1+2+0

SBC

Overført Concordia

4

485-488

2005

B7RLE

2x

1+2+0

SBC

Overført Concordia

4

111, 8002-8003, 8010

2007

B7RLE

2x

1+2+0

Schaus

 

5

110, 113-116

2009

B7RLE

2x

2+2+0

Schaus

 

14

1501-1514

2009

B7RLE

2x

1+2+0

Unibuss

 

22

1658-1679

2009

B7RLE

2x

2+2+1

Unibuss

 

2

1185-1186

2011

B7RLE

2x

2+2+1

Unibuss

Omlakkert rød til grønn

4

477-480

2005

B12BLE

3x

1+2+0

SBC

Overført Concordia

12

545-556

2005

B12BLE

3x

1+2+0

Norgesbuss

 

1

8001

2007

B12BLE

2x

1+2+0

Schaus

8001 Bevart

4

1726-1729

2009

B12BLE

2x

1+2+0

Unibuss

 

11

1519-1529

2009

B12BLE

2x

1+2+0

Unibuss

 

4

1515-1518

2009

B12BLE

3x

1+2+0

Unibuss

 

8

1038-1040, 1051-1055

2019

B12BLE

3x

1+2+0

Nobina

Lakkert røde, ex Knarvik

32

1111-1142

2011

B12BLE

3x

2+2+1

Unibuss

Lakkert røde

2

072, 081

2015

B12B

2x

1+1+0

Unibuss

Lakkert røde, ex Unibuss Vestfold, ex Nobina Sverige

5

1530-1534

2009

B12B

2x

1+2+0

Unibuss

 

4

1733-1736

2010

B12B

2x

1+2+0

Unibuss

 

70

8911-8980

2010

B12B

2x

1+2+0

Norgesbuss

 

23

1756-1778

2009

B12B

2x

1+2+0

Nettbuss

 

10

1900-1909

2009

B12B

2x

1+2+0

Nettbuss

 

1

2036

2012

B12B

2x

1+2+0

Nettbuss

 

4

1910-1913

2009

B12B

3x

1+2+0

Nettbuss

 

21

2015-2035

2010

B12B

2x

2+2+1

Nettbuss

 

2

1748-1749

2008

B12M

3x

1+2+0

Unibuss

 

 

 

 

Et bilde som inneholder buss, bilvei, utendørs, transport

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tog, bygning, utendørs, gul

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tog, innendørs, bygning, hytte

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder motorsykkel, sitter, bord, parkert

Automatisk generert beskrivelse Foto: Kristian Kortgård Et bilde som inneholder grønn, buss, utendørs, bilvei

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder bilvei, buss, utendørs, bygning

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder himmel, utendørs, bilvei, buss

Automatisk generert beskrivelse